حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا

تولد ۱۳۴۷، ورود به حوزه: ۱۳۶۶، اتمام سطح : ۱۳۷۶

مدرک کارشناسی ارشد مدرسی معارف اسلامی( گرایش فلسفه و کلام) / دانشگاه قم: ۱۳۸۳

مدرک دکتری : مدرسی معارف اسلامی(گرایش قرآن و متون)/ دانشگاه قرآن و حدیث ۱۳۹۰ 

رزومه علمی پژوهشیحجت الاسلام و المسلمین محمد تقی سبحانی نیا