نویسنده :

-----
جشن میلاد حضرت زهرا با حضور دانشجویان و کارکنان دانشگاه قرآن و ...