نویسنده :
عبدالهادی مسعودی

-----
تفسیر روایی، دریچه ای برای دست یابی به تعالیم قرآنی پیامبر اکرم(ص) ...

نویسنده :
محمد محمدی ری شهری

-----
اين گزيده، عمده مباحث شناخت‏نامه قرآن را تنها در مقياسى كوچك‏تر، در ...