نویسنده :

-----
کتاب «ثارالله» که روایتی مصور از تاریخ زندگی امام حسین (ع) از ...

نویسنده :

-----
نرم افزار چند رسانه ای ثارالله، براساس دانشنامه چهارده جلدی "امام حسین ...