نویسنده :
کاظم قاضی زاده

-----
این کتاب براساس سرفصل ها مصوب رشته علوم قرآن و حدیث تالیف ...

نویسنده :
علی راد

-----
کتاب غرر قرآن نوشته علی راد ( دانشیار دانشگاه تهران)، ...

نویسنده :
محمد تقی سبحانی نیا

-----
در این اثر آیات اخلاقی ثقل اکبر با بهره‌گیری از بیانات ثقل ...

نویسنده :
علی راد

-----
کتاب انسان در تراز قرآن به بازشناسی نگرش قرآن به انسان در ...