عنوان کتاب : جغرافیای ری
نویسنده : علی ملکی میانجی
قطع : رقعی
جلد : 1
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1383
ناشر : سازمان چاپ و نشر دار الحدیث جستجو در Lib.ir

جغرافیای ری

پيشگفتار

بشر به مقتضاى نهاد و سرشت خويش، طالب علم و آگاهى است و شناخت از اوضاع طبيعى و اقتصادى و انسانى محيط زندگى خود و تاريخ گذشته آن، از پرجاذبه ترين آگاهى هاى انسان است كه به وسيله آن، اهميت موقعيت و جايگاه زندگى خويش را بهتر مى شناسد و به هويت منطقه اى و تاريخى خود واقف مى گردد.
نوشتار حاضر در راستاى شناخت جغرافيا و جغرافياى تاريخى و تاريخ رى سامان يافته است. اين ناحيه به لحاظ موقعيت جغرافيايى و پيشينه تاريخى از اهميت خاصى برخوردار است. به طورى كه رى، امّ البلاد (مادر شهرهاى ايران) و شيخ البلاد (كهن ترين شهرها) لقب يافته است. اين مهم در متون كهن و گذشته از رى به خوبى نمايان است. بزرگ ترين شهر ماد؛ بهترين زمينهاى آفريده شده؛ عروس بلاد؛ گذرگاه و چهارراه دنيا؛ شهر بزرگ؛ شهرى مشهور؛ رى با شكوه؛ از با شكوه ترين نواحى؛ شهرى بزرگ و آبادان؛ يكى از مفاخر اسلام؛ از امّهات بلاد و شهرهاى سرشناس؛ از جمله اوصاف رى هستند.
اين توصيفات بيش تر بيان گر ارزش هاى طبيعى اين ناحيه است و با بررسى ابعاد تمدّنى و سياسى رى، جايگاه رفيع اين شهر بيش تر نمايان مى شود. نقش رى در سير مذاهب و تمدّن ها و دانش و فرهنگ ادوار مختلف، در اين نوشتار به اختصار عرضه شده است و تفصيل آن در تاريخ تمدن و تاريخ سياسى ايران باستان و ايران دوره اسلامى قابل بررسى و ارائه است.
مهم ترين ويژگى اين شهر در دوران اسلامى آن است كه شهر رى به عنوان مدفن حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام از شخصيت هاى عاليقدر اسلامى، يكى از شهرهاى مذهبى جهان تشيع به حساب مى آيد و اين بارگاه مقدس، پيوسته مطاف شيعيان و علاقه مندان خاندان عصمت و طهارت بوده و در اصل تداوم كيان و رونق رى مرهون اين مدفن شريف است.

امّا ناحيه رى به عنوان منطقه اى مهم از دوران مادها تا زمان حاضر، اهميت سياسى خود را با نوساناتى حفظ كرده است. در طى اين دوران، پايتخت، پايتخت فصلى، مركز ناحيه اى وسيع، مركز استان بوده است. اگر چه بعد از حمله مغول، شهر رى مركزيت سياسى و رونق پيشين خود را از دست داد، اما ناحيه رى همچنان عظمت خود را حفظ نموده است. چرا كه ميراث شكوه و بزرگى شهر رى به شهر همجوارش تهران منتقل شد. شهرى كه روزگارى يكى از قصبات حومه شهر رى به حساب مى آمد و از دوران صفويه تا زمان حاضر، استمرار ارتقا و اعتلاى سياسى آن تا حد كمال تداوم يافته است. نوشتار حاضر هرچند مشتمل بر جغرافياى رى و خلاصه اى از تاريخ آن است، امّا بخش بزرگى از محتواى آن پژوهشى است جامع در نماياندن جايگاه سياسى رى و سير تقسيمات كشورى آن. و اين برجسته ترين ويژگى اين كتاب است. با اين حال، به يقين، اين مكتوب خالى از كاستى و نقصان نيست كه اميد است با ارشادات اهل نظر، در رفع آن توفيق حاصل شود.
در پايان، شكر و سپاس فراوان خود را به درگاه اقدس ربوبى تقديم مى دارم كه توفيق تدوين اين اثر را به اين ناقابل عطا فرمود. و از دست اندركاران و مسؤولان محترم كنگره حضرت عبدالعظيم حسنى عليه السلام تشكر مى كنم؛ به ويژه از تلاش هاى بى شائبه برادر دانشور جناب آقاى على اكبر زمانى نژاد كه با شكيبايى و اخلاق درخور تحسين در مراحل مختلف اعم از ويرايش و غلط گيرى و آماده سازى نشر و طبع اين اثر اهتمام خاصى مبذول نمودند، تشكر مى نمايم.
ومن اللّه التوفيق وعليه التكلان
۱۳۸۲. قم. على ملكى ميانجى