عنوان کتاب : جوان و اقتصاد زندگی
قطع : رقعی
جلد : 1
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1389
ناشر : سازمان چاپ و نشردارالحدیث جستجو در Lib.ir

جوان و اقتصاد زندگی

اين كتاب که اصغر هادوی کاشانی آن را تالیف کرده دربردارنده هجده مقاله در موضوع اقتصاد، توسعه، مديريت مالی(در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی) و مباحث مرتبط است كه از شماره سوم تا بيست و دوم حديث زندگی و متناسب با موضوع هر شماره نگارش يافته اند. 
عنوان چند مقاله كه در اين كتاب امده است: تفاوت دو جهان، داد و ستد رفا و معنويت، مفاهيم كليدی در اقتصاد امروز، روايتی در فراغت، هويت و مذهب در خوديابی ايرانيان، از فقير آباد تا خيال آباد، عوامل موفقيت اقتصادی، توسعه و جهانی شدن، حديث ديروز برای رقابت فردا.