عنوان کتاب : روش های توان افزایی در سختی ها
نویسنده : محسن عطاء الله
قطع : وزیری
جلد : 1
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1392
ناشر : سازمان چاپ و نشر دار الحدیث جستجو در Lib.ir

روش های توان افزایی در سختی ها

در این نوشتار با نگاهی علمی و کاربردی به مفهوم صبر و با بهره‌گیری از آیات نورانی قرآن به دنبال پاسخ به پرسش‌ها موجود در این زمینه هستیم که در قرآن جریان‌ها و موقعیت‌های ناخوشایندی که برای انبیای الهی و پیروانشان و در راس آنها پیامبر اکرم(ص) اتفاق افتاده گزارش شده است.

برای مقابله با این ناخوشایندی‌ها راهکارهایی ارائه شده است، این راهکارها که در جریانات خاص وارد شده‌اند، بر قوانین علمی استوار هستند و باید شناسایی و کشف شوند، از این رو می‌توان با دقت در آیات بیانگر انواع واکنش‌های افراد و تامل در آموزه‌هایی که در این مواقع سخت به آنها ارائه شده است، روش‌های کلی «توان افزایی در سختی‌ها» را شناسایی و کشف کرد و آنها را در موقعیت‌های مشابه به کار برد.

کشف و استخراج ۳۲ روش قرآنی، مهم‌ترین یافته این پژوهش است که به کارگیری آنها در هنگامه‌های دشوار سبب افزایش قدرت صبر و تحمل انسان می‌شود.

این روش‌های تقویتی در دو بخش کلی به افزایش نیروی بردباری کمک می‌کند، در بخش اول از راهبرد «تقویت با تکیه بر توانایی‌ها و رفتارهای خود فرد» استفاده می‌شود که به عنوان روش‌های خود تقویتی نامگذاری شده‌اند ولی بخش دوم که در آن از راهبرد «تقویت با توجه دادن به صفات الهی» استفاده شده، از آنها با عنوان روش‌های خدا تقویتی یاد می‌شود.

کتاب روش‌های توان‌افزایی در سختی‌ها توسط محسن عطاء اله در ۳۶۸ صفحه تالیف شده که با شمارگان هزار نسخه و قیمت ۱۵ هزار تومان به همت انتشارات دارالحدیث منتشر شده است.