عنوان کتاب : قرآن کتاب اخلاق
قطع : رقعی
جلد : 1
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1393
ناشر : سازمان چاپ و نشر دار الحدیث جستجو در Lib.ir

قرآن کتاب اخلاق

در این اثر آیات اخلاقی ثقل اکبر با بهره‌گیری از بیانات ثقل اصغر شرح شده است، اگرچه گستردگی آیات اخلاقی سبب شده از نظر موضوعی و انتخاب آیات گزینشی عمل شود.

در گام نخست با تقسیم ویژگی‌ها و صفات اخلاقی به دو دسته فضایل و رذایل ابتدا به بحث درباره برخی از مهم‌ترین فضایل اخلاقی پرداخته شده و به همین دلیل در نام‌گذاری این کتاب ، عنوان «قرآن کتاب اخلاق»  انتخاب شده است.