احمد غلامعلی، نام پدر  محمد باقر، تاریخ تولد  ۱۳۴۸،

تحصیلات:

حوزوی: مقطع :خارج

دانشگاهی: مقطع : فوق لیسانس

رشته : تفسیر اثری

دانشگاه : علوم حدیث

عنوان پایان نامه : بررسی سندی و متنی صحیفه سجادیه

استاد راهنما : حجت الاسلام دکتر مهدوی راد

استاد مشاور : حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی

فعالیتها:

آموزشی

شورای علمی - مرکز تخصصی علوم حدیث

اجرایی

هیات علمی - دانشکده علوم حدیث

معاونت پژوهش و آموزش - ‎پژوهشکده علوم و معارف حدیث

فرهنگی

پژوهشی

پژوهشگر - مرکز تحقیقات دارالحدیث

کتاب ها

۱- آشنایی با حدیث (انتشارات دارالحدیث ۱۳۹۰)

۲- التعبئه فی الکتاب و السنه (‎مترجم-انتشارات دارالحدیث ۱۳۸۱)

۳- ‎تفسیر قرآن ناطق( شرح زیارت جامعه کبیره) (انتشارات مشعر ۱۳۸۷)

۴- ‎جواهر الحکمه للشباب (انتشارات دار الحدیث ۱۳۸۶)

۵- حکمت نامه جوان (انتشارات دارالحدیث ۱۳۸۴)

۶- دوستی در قرآن و حدیث (انتشارات دارالحدیث ۱۳۸۰)

۷- ‎شناخت نامه نهج البلاغه (انتشارات ‎سمت ۱۳۸۹)

۸- شیوه های نظارتی امر به معروف و نهی از منکر در گفتار و سیره پیامبر اعظم (ص) (انتشارات کتاب طه ۱۳۸۸)

۹- ‎مدرسه امام صادق (ع) (انتشارات جمال ۱۳۸۷)

مقالات

۱- ‎آرامش علی (ع) - عروس هنر » شهریور ۱۳۸۲ - شماره ۲۲ » (۴ صفحه - از ۴ تا ۷)

۲- ثنی عشر خلیفه

۳- ‎البر "در کتاب دائره المعارف قرآن کریم" - مرکز فرهنگ معارف قرآن ۱۳۸۵

۴- بازتاب صحیفه سجادیه در مفاتیح الجنان - محدث قمی / جلد دوم / کنگره بزرگداشت محدث قمی / ۱۳۸۹ / قم

۵- حدیث ثقلین

۶- ‎ساختار شناسی نهج البلاغه - حدیث اندیشه / ۶ / یاییز و زمستان ۱۳۸۷

۷- قرآن و صحیفه سجادیه ، درونمایه های مشترک - علمی پژوهشی علوم حدیث/۵۷

۸- محک حق - همای غدیر ۱۳۸۲

۹- قش آسیای میانه در نشر حدیث شیعه - فصلنامه علوم حدیث/ ۵۸

۱۰- نیم نگاهی به ترجمه نهج البلاغه دکتر جعفری - ‎آینه پژوهش / ۱۱۶ - ۱۱۷ / شهریور ۱۳۸۸

کارشناسی

نام درس : ‎تاریخ حدیث ، فقه الحدیث / مکان تدریس : دانشکده علوم حدیث شهر ری

نام درس : اریخ حدیث و درایة الحدیث / مکان تدریس : ‎پردیس قم دانشگاه تهران

نام درس : ‎تاریخ حدیث / مکان تدریس : ‎دانشکده علوم حدیث شهر ری / مقطع : سطح ۲

نام درس : ‎نهج البلاغه / مکان تدریس : مرکز تخصصی حدیث حوزه / مقطع : سطح ۲

نام درس : صحیفه سجادیه / مکان تدریس : مرکز تخصصی حدیث حوزه / مقطع : سطح ۳

کارشناسی ارشد

نام درس : تاریخ حدیث / مکان تدریس : دانشکده علوم حدیث قم

نام درس : ‎تاریخ حدیث و مبانی فهم حدیث / مکان تدریس : مرکز تخصصی علوم حدیث

نام درس : ‎تاریخ و منابع حدیث / مکان تدریس : دانشگاه ادیان و مذاهب