عنوان کتاب : مرد بارانی با اسب سفیدش می آید
پدیدآورنده : مسلم ناصری
تاریخ انتشار : 1393
ناشر : دارالحدیث
نوبت چاپ : اول
قطع : خشتی
تعداد صفحه : 40000 ریال
قیمت : 40000 ریال

مرد بارانی با اسب سفیدش می آید

مجموعه­ای از قصه‌های کوتاه است با پرداختی امروزین و با مضمون انتظار موعود برای کودکان ۷ تا ۱۱ ساله. از جمله اهداف این متن، ایجاد حس انتظار موعود، بدون القای مستقیم مفاهیم است. نویسنده سعی کرده مستقیم گویی نکند، تا اثر نوشته اش بیشتر باشد.

عناوین قطعات این کتاب: مرد بارانی تنها نیست، یک سبد سیب، مرد بارانی و دخترک تنها، مرد بارانی و چشمه، مرد بارانی و بره، یک جفت پوتین گرم، شهر دودگرفته، مرد بارانی گریه می کند، تپه های سبز.