جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/01/16

راهنمای جدول :

 : انجام شده     : در این مرحله قرار دارد     : تعلق نمیگیرد

 

نام كتاب

مراحل چاپ

 چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

سر رسید ۹۵ تیراژ ۵۰۰

سوم

 

 

دارالحدیث در آینه پژوهش

 

ارسال به موسسه

خبر نامه (حدیث ماندگار)

 

ارسال به موسسه

مجله محدیث

 

ارسال به موسسه

مجله سنجه

 

ارسال به موسسه

دانش نامه امیر المومنین (ع) ۱۴جلدی

پنجم

شناسنامه

-

 

حدیث تندرستی

 

-

-

-

-

-

درحال گرفتن فیپا

جوان ، ازدواج و شادکامی

 

-

-

-

-

-

درحال چیدمان فینال -فرزانگان

درسنامه فقه الحدیث

 

-

-

 

از نقطه صفر

 

 

میزان الحکمه با ترجمه ۱۴ جلدی

پانزدهم

شناسنامه

 

من ازدواج نمی کنم

سوم

-

عرضه به بازار

فرهنگ نامه ادب

ششم

عرضه به بازار

شرح الزیاره الجامعه الکبیره

 

-

-

برگشت فایل بدلیل خرابی سر صفحه

گزیده شهاب الاخبار (طراحی جدید ۲رنگ)

 

زینگ متن پلیت

 

گزیده غررالحکم (طراحی جدید ۲ رنگ)

 

زینگ متن پلیت

 

گزیده تخف العقول (طراحی جدید ۲رنگ)

 

زینگ متن پلیت

 

گزیده حکمت نامه رضوی (فارسی .عربی)

 

 

الکافی ۲جلدی

 

-

-

-

آماده چاپ

الخصال

 

زینگ متن پلیت

 

المحاسن

 

زینگ متن پلیت

 

ارشادالقلوب

 

زینگ متن پلیت

 

مشکاه الانوار

 

زینگ متن پلیت

 

گزیده میزان الحکمه فارسی

هشتم

شناسنامه

 

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصلاحیه شناخت نامه نماز جلد اول

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۳۲۰-۳۲۱

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد اول

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۳۷۹-۵۹۴

اصلاحیه حکمت نامه رضوی  جلد دوم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۱۳۵-۴۲۱-۴۲۳-۶۲۳

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد سوم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۱۴۸-۱۴۹-۱۹۳-۶۱۰-۶۱۱

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد چهارم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۵۷۷-۵۹۴-۵۹۵

اصلاحیه کیمای محبت

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۱۰۹

اصلاحیه موسوعه العقائد ج ۲

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۲۲۶

اصلاحیه دانش نامه عقاید ج ۳

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۳۲ و۳۳

اصلاحیه العلم والحکمه

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۲۲۸

اصلاحیه علم وحکمت

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۳۹۶و۳۹۷

اصلاحیه حکمت نامه عبدالعظیم

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۱۵

اصلاحیه شرح زیارت جامعه

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱

 
 
بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶
 

 

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸