جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/01/25

راهنمای جدول :

 : انجام شده     : در این مرحله قرار دارد     : تعلق نمیگیرد

 

نام كتاب

مراحل چاپ

 چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

سه روز رو به آسمان

 

-

-

-

-

-

جهت گرفتن فیپا

مجله علوم حدیث ۷۷

 

 

زندگی را از نو آغاز کن

 

-

-

-

-

-

-

جهت گرفتن فیپا

فرهنگ نامه نماز جماعت

 

-

-

-

کالک مجدد (بزرگی سایز)

تفسیر روایی جامع ۲جلدی

 

-

منتظر گرفتن فیپا

فصلنامه روانشناسی اسلامی ش۱

 

عرضه به بازار

دانش نامه امیر المومنین (ع) ۱۴جلدی

پنجم

 

حدیث تندرستی

 

-

-

-

-

-

منتظر گرفتن فیپا

جوان ، ازدواج و شادکامی

 

 

درسنامه فقه الحدیث

 

 

از نقطه صفر

 

عرضه به بازار

میزان الحکمه با ترجمه ۱۴ جلدی

پانزدهم

عرضه به بازار

شرح الزیاره الجامعه الکبیره

 

-

عرضه به بازار

الکافی ۲جلدی

 

 

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

اصلاحیه شناخت نامه نماز جلد اول

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۳۲۰-۳۲۱

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد اول

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۳۷۹-۵۹۴

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد دوم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۱۳۵-۴۲۱-۴۲۳-۶۲۳

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد سوم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۱۴۸-۱۴۹-۱۹۳-۶۱۰-۶۱۱

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد چهارم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۵۷۷-۵۹۴-۵۹۵

اصلاحیه کیمای محبت

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۱۰۹

اصلاحیه موسوعه العقائد ج ۲

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۲۲۶

اصلاحیه دانش نامه عقاید ج ۳

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۳۲ و۳۳

اصلاحیه العلم والحکمه

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۲۲۸

اصلاحیه علم وحکمت

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۳۹۶و۳۹۷

اصلاحیه حکمت نامه عبدالعظیم

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۱۵

اصلاحیه شرح زیارت جامعه

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱

 

 

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸