جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/01/30

راهنمای جدول :

 : انجام شده     : در این مرحله قرار دارد     : تعلق نمیگیرد

 

نام كتاب

مراحل چاپ

 چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

گزیده دانش نامه امام حسین(ع)

 

-

 

تحکیم خانواده رقعی

 

-

-

-

 

فرهنگ نامه تهجد

 

 

سه روز رو به آسمان

 

تحویل موسسه شد

مجله علوم حدیث ۷۷

 

 

زندگی را از نو آغاز کن

 

-

-

-

-

-

-

جهت گرفتن فیپا

فرهنگ نامه نماز جماعت

 

زینگ پلیت

-

 

تفسیر روایی جامع ۲جلدی

 

-

 

فصلنامه روانشناسی اسلامی ش۱

 

عرضه به بازار

دانش نامه امیر المومنین (ع) ۱۴جلدی

پنجم

در حال انتقال به انبار

حدیث تندرستی

 

-

-

-

-

-

منتظر چیدمان فیپا

جوان ، ازدواج و شادکامی

 

 

درسنامه فقه الحدیث

 

عرضه به بازار

از نقطه صفر

 

عرضه به بازار

میزان الحکمه با ترجمه ۱۴ جلدی

پانزدهم

شناسنامه

عرضه به بازار

شرح الزیاره الجامعه الکبیره

 

عرضه به بازار

الکافی ۲جلدی

 

 

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

اصلاحیه شناخت نامه نماز جلد اول

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۳۲۰-۳۲۱

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد اول

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۳۷۹-۵۹۴

اصلاحیه حکمت نامه رضوی  جلد دوم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۱۳۵-۴۲۱-۴۲۳-۶۲۳

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد سوم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات۱۴۸-۱۴۹-۱۹۳-۶۱۰-۶۱۱

اصلاحیه حکمت نامه رضوی جلد چهارم

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۵۷۷-۵۹۴-۵۹۵

اصلاحیه کیمای محبت

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۱۰۹

اصلاحیه موسوعه العقائد ج ۲

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۲۲۶

اصلاحیه دانش نامه عقاید ج ۳

 

 

 

 

 

 

 

صفحات ۳۲ و۳۳

اصلاحیه العلم والحکمه

 

 

 

 

 

 

 

صفحه ۲۲۸

 
 
بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰
 

 

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸