عنوان کتاب : از نقطه صفر
پدیدآورنده : سید حمید حسینی
صفحات : 240
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
محل نشر : قم
تعداد جلد : 1 جلدی
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

از نقطه صفر

آنچه در این کتاب است، متن مکتوب شده گفتگوهای اینترنتی است که طی ده جلسه میان آقایان سید حمید حسینی به عنوان مدافع باورهای اسلامی و فؤاد سجودی فریمانی، به عنوان مدافع اندیشه خداناباوری برگزار شده است.

از آنجا که محتوای این جلسات حاوی نکاتی مهم، زیربنایی و آموزنده در زمینه مسائل کلان زندگی و باورهای دینی است و توجه به آن برای همه پیروان ادیان یا مخالفان دینداری مفید و قابل تأمل است، متن این گفتگوها به صورت نوشتاری تنظیم شد تا امکان بهره گیری از آن برای علاقه مندان فراهم آید.

عناوین کتاب:

جلسه اوّل: معارفه و تعریف حقیقت و واقعیت

جلسه دوّم: بررسی امکان رسیدن به یقین

جلسه سوّم: پاسخ به پرسش بینندگان و بررسی مفهوم بدیهی

جلسه چهارم: بررسی نسبت گزاره های عقلی و علمی

جلسه پنجم: بررسی مفهوم خدا

جلسه ششم: بررسی مفهوم علیت و برهان وجوب و امکان

جلسه هفتم: بررسی مجدد مفهوم علیت و دایره شمول آن

جلسه هشتم: پذیرش موجود یا موجوداتی قائم به ذات

جلسه نهم: بررسی یگانگی و کمال واجب الوجود

جلسه دهم: پرسش هایی درباره موجود قائم به ذات