عنوان کتاب : تفسیر امامیه در پژوهش های غربی
صفحات : 416 صفحه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
محل نشر : قم
تعداد جلد : 1 جلدی
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

تفسیر امامیه در پژوهش های غربی