عنوان کتاب : قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی
صفحات : 311 صفحه
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
محل نشر : قم
تعداد جلد : 1 جلدی
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

قرآن شناسی امامیه در پژوهش های غربی