جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/04/10

راهنمای جدول :

 : انجام شده

 O : در این مرحله قرار دارد

  : تعلق نمیگیرد

 

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

میزان الحکمه عربی ۱۰ جلدی

 

شناسنامه

O

-

 

موسوعه الامام الحسین (ع) ۱۲جلدی

 

شناسنامه

O

 

مجله سنجه شماره ۲

 

پلیت

جهت موسسه

آموزش رو خوانی قرآن کریم

 

شناسنامه

سفارش آستان

شعر توحیدی

 

-

-

-

-

-

 

رستاخیز کربلا  (پک ۷جلدی)

 

شناسنامه

اصلاح آرم

عرضه به بازار

زندگی را از نو آغاز کن

 

پلیت

عرضه به بازار

میراث مکتوب رضوی

 

-

-

O

 

جستاریی در مدرسه کلامی قم

 

-

-

O

 

جستاریی در مدرسه کلامی بغداد

 

-

-

O

 

دانش نامه قرآن وحدیث جلد ۱۷

 

عرضه به بازار

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

 
 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵