عنوان کتاب : جستارهایی در مدرسه کلامی قم
صفحات : 356 صفحه
قطع : وزیری
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
محل نشر : قم
تعداد جلد : ا جلدی
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

جستارهایی در مدرسه کلامی قم

مدرسه کلامی قم از نخستین مدارس فکری امامیه است که پس از کوفه به تدوین ، پالایش و نظام سازی در حوزه معارف کلامی دست یازید و میراث گرانسنگ به یادگار گذاشت. گرچه رویکرد عمومی در قم، رویکرد حدیثی بود و مشایخ این مدرسه از ورود به عرصه نظریه پردازی و تبیین های خارج از چارچوب نص پرهیز میکردند، اما در نظر ایشان همواره معرفت دینی در قالب یک نظام معرفتی منسجم تلقی میشد و از همنی رو اندیشمندان این مدرسه فکری، برای روشن کردن مفاهیم و نشان دادن نظام معرفتی درون متن مقدس به تبیین پرداخته، در رویارویی با اندیشه های مخالف پا به عرصه ی نقادی و ردیه نویسی نیز گذاشتند. بدین ترتیب مدرسه قم برگی مهم در تاریخ کلام امامیه را رقم زد.، با این همه در گذر تاریخ و در فرایندتطور کلام امامیه، با جایگزین شدن شیوه های جدید کلامی،جایگاه کلامی قم و نقش نام اوران این مدرسه فکری در کلام امامیه به فراموشی سپرده شد.
جستار هایی در مدرسه کلامی قم مجموعه تلاش های پراکندهای است که در راستای معرفی زوایای مختلف مدرسه کلامی قم در سه فصل کلی تنظیم شده و هر یک گوشه ای زوایای مختلف مدرسه قم را معرفی می کند.