جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/05/25

راهنمای جدول :

 : انجام شده

 O : در این مرحله قرار دارد

  : تعلق نمیگیرد

 

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

از احادیث پزشکی بیشتر بدانیم

 

O

-

-

-

-

 

ازامام مهدی (عج) بیشتر بدانیم

 

O

-

-

-

 

فرهنگ نامه جمعه (فارسی -عربی)

 

O

-

-

-

-

-

اقدام جهت فیپا

فرهنگ نامه نماز جمعه (فارسی -عربی)

 

O

-

-

-

-

-

اقدام جهت فیپا

دانش نامه قرآن وحدیث جلد ۱۸

 

O

-

-

-

 

گزیده های متون حدیثی ۷ جلدی

 

O

-

 

مجله علوم حدیث ۷۸

 

O

 

دراسه فی شخصیه سهل بن زیاد

 

O

-

-

-

-

 

دروس فی اختلاق الحدیث

 

O

-

-

-

-

 

واقعه عاشورا در منابع کهن

 

O

O

-

 

کیمیای محبت وزیری

 

O

 

میزان الحکمه عربی ۱۰ جلدی

 

-

-

O

 

به خدا قسم دوستت دارم

 

-

-

-

-

-

 

شعر توحیدی

 

-

-

-

-

-

 

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶