جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/07/02

راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
O : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

عروج سرخ

 

-

-

-

-

منتظر فیپا

روان شناسی مثبت نگر

 

شناسنامه

O

-

 

فرهنگ نامه مسجد (فارسی -عربی)

 

شناسنامه

عرضه به بازار

فرهنگ نامه توبه

 

-

منتظر طرح

-

-

-

 

فرهنگ نامه تجارت وداد ستد

 

 

منتظر طرح

-

-

-

 

حکمت نامه جوان وزیری

 

شناسنامه

O

 

حکمت نامه کودک وزیری

 

شناسنامه

O

 

فرهنگ نامه مباهله

 

عرضه به بازار

زندگی و بندگی

 

O

 

ازامام مهدی (عج) بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

فرهنگ نامه جمعه (فارسی -عربی)

 

منتظر طرح

-

O

 

فرهنگ نامه نماز جمعه

 

منتظر طرح

-

O

 

دانش نامه قرآن وحدیث جلد ۱۸

 

عرضه به بازار

گزیده های متون حدیثی ۷ جلدی

 

 

از احادیث پزشکی بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

دراسه فی شخصیه سهل بن زیاد

 

O

منتظر طرح

-

-

-

نیاز به اصلاح

دروس فی اختلاق الحدیث

 

O

منتظر طرح

-

O

-

منتظر فیپا

واقعه عاشورا در منابع کهن

 

عرضه به بازار

کیمیای محبت وزیری

۵۳

شناسنامه

O

-

 

میزان الحکمه عربی ۱۰ جلدی

 

فرم بندی کل کتاب

O

 

به خدا قسم دوستت دارم

 

عرضه به بازاز

شعر توحیدی

 

-

-

-

-

-

 
 
 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۱۶