عنوان کتاب : ریحانه های دشت خون
نوبت چاپ : اول
ناشر : دارالحدیث جستجو در Lib.ir

ریحانه های دشت خون

کتاب حاضر، از مجموعه کتاب‌های رستاخیز کربلا، مجموعه ای است از گفتنی های عاشورا و ماجراهای پیش و پس از آن، به روایت زنان.
در این نوشته ها، زن یا در جایگاه راوی است یا قهرمان داستان است یا گوینده سخن و حکایت گر ماجرایی است که به نحوی با حسین(ع) و عاشورای حسینی ارتباط می یابد.
در هر یک از این متن ها، بخش کوچکی از تاریخ عاشورا، بازسازی شده است و در بیشتر آنها زبان حال و وصف ادبی صحنه ها به چشم می خورد.
بنابراین، آنچه به عنوان منبع در پایان هر متن آمده است، سند اجمالی آن متن است، نه پشتیبان همه عبارات و اشارات آن.

منبع اصلی و یگانه این اثر، «دانشنامه امام حسین(ع)»، نوشته آیت اللّٰه محمّد محمّدی ری شهری و چند تن از پژوهشگران و تاریخ پژوهان مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث است. 

سایر کتاب های مجموعه رستاخیز کربلا:

۱- عصر عاشورا   
۲- سلام او (ترجمانی تازه از زیارت ناحیه مقدسه 
۳- تا عاشورا     
۴- پای سخن محبوب دلها حسین علیه السلام  
۵- ریحانه های دشت خون       
۶- روز عاشورا