جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/09/15

.
.
.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
O : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

حکمت نامه فاطمی

 

O

 

تبلیغ بر پایه قرآن وحدیث

 

عرضه به بازار

از نماز بیشتر بدانیم

 

-

O

-

-

-

 

یک بهار از بهشت می چینم

 

-

O

-

-

-

 

از عاشورا بیشتر بدانیم

 

-

O

-

-

-

 

مدارک فقه اهل السنه جلد سوم

 

-

-

-

-

 

کتاب های کودک   ۱۴ عنوان

 

O

 

مجله دو فصلنامه کلام اهل بیت

 

عرضه به بازار

اخلاق و آداب مامقانی

 

O

O

-

 

از قرآن بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

لبخند معصومان

 

عرضه به بازار

دانش نامه امام مهدی (ع) ۱۰ جلدی

 

O

 

درسنامه فقه الحدیث

 

عرضه به بازار

عروج سرخ

 

عرضهبه بازار

الگوی اسلامی شادکامی(ویراست دوم)

 

O

-

 

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بروز رسانی ده در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰