جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/10/14

.
.
.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
O : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

سند شناسی کاربردی

 

-

O

-

-

 

مجله علوم حدیث ۷۹

 

O

-

 

مجله علوم حدیث ۸۰

 

O

-

 

رضایت از زندگی

 

O

O

-

 

منتخب میزان الحکمه عربی

 

-

عرضه به بازار

رضایت زنا شویی

 

-

عرضه به بازار

بروشور (سه مورد)

 

عرضه به بازار

حکمت نامه فاطمی

 

عرضه به بازار

از نماز بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

یک بهار از بهشت می چینم

 

عرضه به بازار

از عاشورا بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

مدارک فقه اهل السنه جلد سوم

 

-

-

-

-

 

کتاب های کودک   ۱۴ عنوان

 

O

 

اخلاق و آداب مامقانی

 

عرضه به بازار

از قرآن بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

دانش نامه امام مهدی (ع) ۱۰ جلدی

 

عرضه به بازار

الگوی اسلامی شادکامی(ویراست دوم)

 

عرضه به بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰