جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1395/11/04

.
.
.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
O : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

اماکن تاریخی ری

 

O

-

O

-

 

روش شناسی استنباط در علم کلام

 

-

O

-

-

-

 

غرر قرآن از نظریه تا تفسیر

 

-

O

-

-

-

 

تحکیم خانواده وزیری

 

O

 

جشن تکلیف دختران

 

عرضه به بازار

سند شناسی کاربردی

 

عرضه به بازار

مجله علوم حدیث ۷۹

 

عرضه به بازار

مجله علوم حدیث ۸۰

 

عرضه به بازار

رضایت از زندگی

 

عرضه به بازار

منتخب میزان الحکمه عربی

 

عرضه به بازار

رضایت زنا شویی

 

-

عرضه به بازار

بروشور (سه مورد)

 

عرضه به بازار

حکمت نامه فاطمی

 

عرضه به بازار

از نماز بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

یک بهار از بهشت می چینم

 

عرضه به بازار

از عاشورا بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

مدارک فقه اهل السنه جلد سوم

 

O

-

O

 

کتاب های کودک   ۱۴ عنوان

 

O

 

اخلاق و آداب مامقانی

 

عرضه به بازار

از قرآن بیشتر بدانیم

 

عرضه به بازار

دانش نامه امام مهدی (ع) ۱۰ جلدی

سوم

 

الگوی اسلامی شادکامی(ویراست دوم)

 

عرضه به بازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰