جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/01/29

.
.
.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

کتاب مصور ثارالله

 

-

پلیت

-

-

-

 

زیاره العتبات المقدسه

 

-

-

منتظرطرح

-

-

-

درمرحله اخذ فیپا

در آمدی بر تنظیم رفتار

 

-

شناسنامه

 

رضایت از زندگی

 

-

شناسنامه

 

مبانی شناخت حدیث

 

-

پلیت

-

-

 

بلاغت کاربردی

 

-

پلیت

-

-

 

نحو کاربردی

 

-

پلیت

-

-

 

درآمدی بر فهم احادیث مشکل

 

-

پلیت

-

-

 

قواعد کلامی توحید

 

-

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

نشان سرخ

 

-

-

-

-

-

-

درمرحله اخذ فیپا

معنا ومنزلت عقل درکلام امامیه

 

-

-

-

-

-

-

درمرحله اخذ فیپا

زیارت عتبات عالیات بر پایه منابع معتبر

 

-

پلیت

-

-

-

-

 

مکاتیب الرسول ۳جلدی

 

-

-

-

چاپ دیجیتالی

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۸

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۱۰