جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/02/17

.
.
.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی

 

-

-

-

-

-

درمرحله اخذ فیپا

بازنگاشت نقض

 

-

-

-

 

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

 

-

-

-

-

-

درمرحله اخذ فیپا

شرح زیارت جامعه کبیره

 

شناسنامه

منتظرطرح

 

حکمت نامه امام حسین (۲جلدی )

 

شناسنامه

 

میدان های معنایی در کاربست قرآنی

 

-

-

-

-

-

درمرحله اخذ فیپا

Wingsto FLY WiTH

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

THE GREATST GIFT

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Moi a ta Place

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Le nid  Vide

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Je men fiche moi

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Des amis Patients

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Au revoir jusqua demain

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

کتاب مصور ثارالله

 

پلیت

عرضه به بازاز

زیاره العتبات المقدسه

 

منتظرطرح

-

 

در آمدی بر تنظیم رفتار

 

شناسنامه

 

درسنامه فقه الحدیث

 

شناسنامه

عرضه به بازار

حکمت نامه جوان رقعی

 

شناسنامه

عرضه به بازار

رضایت از زندگی

 

 

شناسنامه

 

مبانی شناخت حدیث

 

 

پلیت

عرضه به بازار

بلاغت کاربردی

 

 

پلیت

عرضه به بازار

نحو کاربردی

 

 

پلیت

عرضه به بازار

درآمدی بر فهم احادیث مشکل

 

 

پلیت

عرضه به بازار

قواعد کلامی توحید

 

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

نشان سرخ

 

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

معنا ومنزلت عقل درکلام امامیه

 

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

زیارت عتبات عالیات بر پایه منابع معتبر

 

 

پلیت

-

-

-

-

 

مکاتیب الرسول ۳جلدی

 

 

منتظرطرح

-

دیجیتالی

چاپ دیجیتالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳