جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/02/25

.
.
.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

تاریخ کلام امامیه

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

در آمدی بر زبان شناسی تطبیقی

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان نهایی

جشن تکلیف پسران

 

شناسنامه

 

معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان نهایی

بازنگاشت نقض

 

-

پرینت

دیجیتالی

 

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان نهایی

شرح زیارت جامعه کبیره

 

شناسنامه

منتظرطرح

 

حکمت نامه امام حسین (۲جلدی )

 

شناسنامه

 

میدان های معنایی در کاربست قرآنی

 

-

-

-

-

-

درمرحله اخذ فیپا

Wingsto FLY WiTH

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

THE GREATST GIFT

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Moi a ta Place

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Le nid  Vide

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Je men fiche moi

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Des amis Patients

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Au revoir jusqua demain

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

کتاب مصور ثارالله

 

پلیت

عرضه به بازار

زیاره العتبات المقدسه

 

منتظرطرح

 

در آمدی بر تنظیم رفتار

 

شناسنامه

 

درسنامه فقه الحدیث

 

شناسنامه

عرضه به بازار

حکمت نامه جوان رقعی

 

شناسنامه

عرضه به بازار

رضایت از زندگی

 

شناسنامه

 

مبانی شناخت حدیث

 

پلیت

عرضه به بازار

بلاغت کاربردی

 

پلیت

عرضه به بازار

نحو کاربردی

 

پلیت

عرضه به بازار

درآمدی بر فهم احادیث مشکل

 

پلیت

عرضه به بازار

قواعد کلامی توحید

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

نشان سرخ

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

معنا ومنزلت عقل درکلام امامیه

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

زیارت عتبات عالیات بر پایه منابع معتبر

 

پلیت

-

-

-

-

 

مکاتیب الرسول ۳جلدی

 

-

دیجیتالی

-

چاپ دیجیتالی

الکافی جلد شانزدهم

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

منتخب میزان الحکمه (عربی-فرانسه)

 

-

-

-

-

آماده گرفتن زینگ وچاپ

گفتارها ونوشتارها درباره عبدالجلیل رازی

 

-

-

-

-

آماده چاپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۵