جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/03/06

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

المواعظ العددیه ۳ جلدی

 

شناسنامه

 

فصلنامه روان شناسی اسلامی ۳ و ۴

 

پلیت

-

-

-

-

 

تربیت جنسی

 

شناسنامه

 

تحکیم خانواده وزیری

 

شناسنامه

 

تاریخ کلام امامیه

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

در آمدی بر زبان شناسی تطبیقی

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان نهایی

جشن تکلیف پسران

 

شناسنامه

عرضه به بازار

معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی

 

-

-

-

-

-

درمرحله ماکت

بازنگاشت نقض

 

پلیت

-

 

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

 

پلیت

 

شرح زیارت جامعه کبیره

 

شناسنامه

 

حکمت نامه امام حسین (۲جلدی )

 

شناسنامه

عرضه به بازار

میدان های معنایی در کاربست قرآنی

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان نهایی

Wingsto FLY WiTH

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

THE GREATST GIFT

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Moi a ta Place

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Le nid  Vide

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Je men fiche moi

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Des amis Patients

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Au revoir jusqua demain

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

کتاب مصور ثارالله

 

پلیت

عرضه به بازار

زیاره العتبات المقدسه

 

منتظرطرح

 

قواعد کلامی توحید

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

نشان سرخ

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

معنا ومنزلت عقل درکلام امامیه

 

پلیت

 

زیارت عتبات عالیات بر پایه منابع معتبر

 

پلیت

-

-

-

 

مکاتیب الرسول ۳جلدی

 

-

دیجیتالی

چاپ دیجیتالی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

رشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴