جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/03/29

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

خطبه های سبز

 

شناسنامه

-

 

احوال حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 

-

-

-

-

-

 

فصلنامه روان شناسی اسلامی ۳ و ۴

 

پلیت

منتظرطرح

-

 

درآمدی بر اخلاق هتلداری

 

-

-

-

-

-

 

حکمت نامه فاطمی

 

شناسنامه

 

تاریخ کلام امامیه

 

پلیت

عرضهبهبازار

در آمدی بر زبان شناسی تطبیقی

 

-

-

-

-

-

درمرحلهماکت

فرهنگ نامه مسجد فارسی

 

شناسنامه

-

 

معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی

 

پلیت

-

 

بازنگاشت نقض

 

پلیت

عرضهبهبازار

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

 

پلیت

عرضهبهبازار

معنا ومنزلت عقل درکلام امامیه

 

پلیت

عرضهبهبازار

زیارت عتبات عالیات بر پایه منابع معتبر

 

پلیت

-

 

میدان های معنایی در کاربست قرآنی

 

-

-

-

-

-

 

Wingsto FLY WiTH

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

THE GREATST GIFT

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Moi a ta Place

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Le nid  Vide

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Je men fiche moi

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Des amis Patients

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

Au revoir jusqua demain

 

-

-

-

-

-

درمرحلهتکمیلفایلجهتفیپا

کتاب مصور ثارالله

 

پلیت

عرضهبهبازار

زیاره العتبات المقدسه

 

 

قواعد کلامی توحید

 

-

-

-

-

-

درمرحلهچیدمانفینال

نشان سرخ

 

پلیت

عرضهبهبازار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴