عنوان کتاب : نحو کاربردی
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
محل نشر : قم
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

نحو کاربردی

کتاب نحو کاربردی (ساختارهای نحوی در آیات و روایات) یکی از مجموعه متون تدوینی نشر مرکز آموزش الکترونیک دانشگاه قرآن و حدیث است، که این مجموعه با عنوان «متنا» معرفی شده است.

وی افزود: کتاب نحو کاربردی توسط سید محمد منصوری(حسینی نیا) گردآوری شده و با شمارگان ۵۰۰ نسخه جلد نرم و بهای ۱۸۵۰۰ تومان توسط انتشارات دارالحدیث چاپ و منتشر شده است.

از مجموعه کتاب های متنا، سه کتاب دیگر با این عناوین منتشر شده است: درآمدی بر فهم احادیث مشکل، تالیف سید محمد کاظم طباطبایی، مبانی شناخت حدیث از دیدگاه فریقین تالیف سید محمد کاظم طباطبایی، بلاغت کاربردی (علوم بلاغی و زیبایی شناختی در قرآن و حدیث) تالیف سید محمد منصوری(حسینی نیا).