جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/04/15

.
راهنمای جدول :
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

كالك گيري

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

فصلنامه علوم حدیث ۸۱

 

پلیت

-

 

فصلنامه علوم حدیث ۸۲

 

پلیت

-

 

جوان ، ازدواج و شادکامی

 

شناسنامه

 

نجوای عاشقانه موسی

 

شناسنامه

 

زندگی را از نو آغاز کن

 

شناسنامه

 

لبخند معصومان

 

شناسنامه

 

جستارهایی در مدرسه کلامی قم

 

پلیت

عرضه به بازار

سند شناسی رجال کاربردی

 

شناسنامه

 

رضایت از زندگی

 

شناسنامه

-

 

خطبه های سبز

 

شناسنامه

عرضه به بازار

احوال حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

 

-

-

-

-

-

منتظر فیپا

فصلنامه روان شناسی اسلامی ۳ و ۴

 

پلیت

منتظرطرح

عرضه به بازار

درآمدی بر اخلاق هتلداری

 

پلیت

عرضه به بازار

حکمت نامه فاطمی

 

شناسنامه

عرضه به بازار

تاریخ کلام امامیه

 

پلیت

عرضه به بازار

در آمدی بر زبان شناسی تطبیقی

 

پلیت

 

فرهنگ نامه مسجد فارسی

 

شناسنامه

عرضه به بازار

معرفت اضطراری در قرون نخستین اسلامی

 

پلیت

عرضه به بازار

بازنگاشت نقض

 

پلیت

عرضه به بازار

جستارهایی در مدرسه کلامی کوفه

 

پلیت

عرضه به بازار

معنا ومنزلت عقل درکلام امامیه

 

پلیت

عرضه به بازار

زیارت عتبات عالیات بر پایه منابع معتبر

 

پلیت

-

 

میدان های معنایی در کاربست قرآنی

 

-

-

-

-

-

منتظر اصلاحیه فیپا

Wingsto FLY WiTH

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

THE GREATST GIFT

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Moi a ta Place

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Le nid  Vide

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Je men fiche moi

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Des amis Patients

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

Au revoir jusqua demain

 

-

-

-

-

-

درمرحله تکمیل فایل جهت فیپا

قواعد کلامی توحید

 

-

-

-

-

-

درمرحله چیدمان فینال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بروز رسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۶

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲