چهارشنبه 1396/5/11
کد : 60187

کتاب خردگرایی در قرآن و حدیث به چاپ پنجم رسید

چاپ پنجم کتاب خردگرایی در قرآن و حدیث، نوشته آیت الله محمدی ری شهری به دو زبان عربی و فارسی توسط انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالحدیث، خردگرايى در قرآن و حديث، تأليف محمد محمدى رى‏ شهرى با همكارى رضا برنجكار و عبدالهادى مسعودى و ترجمه‏ى مهدى مهريزى است.

اين كتاب، از نقش و ارزش و جايگاه عقل و خرد و ساير مباحث مربوط به اين موضوع سخن مى‏ گويد.

اين كتاب كه به‏ عنوان پنجمين اثر از موسوعه‏« ميزان الحكمه» به چاپ مى‏رسد، مشتمل است بر سخن مترجم، مقدمه، درآمد و دو بخش( با عناوين خرد و نادانى). بخش اول، شامل هفت فصل و بخش دوم، داراى هشت فصل است.

در اين كتاب، پس از ذكر آيات در هر موضوع، روايات به ترتيب معصومان، از پيامبر تا امام دوادهم نقل شده، مگر آنكه روايتى در تفسير آيه وارد شده باشد( كه در اين صورت، بر تمامى روايات مقدم گرديده است) يا تناسب موضوعى روايات اين ترتيب را برهم زند. در آغاز روايات، تنها نام پيامبر و ديگر معصومان ذكر شده، مگر در صورت نقل فعل معصوم يا وجود سؤال و جواب يا وجود لفظى غير از سخن مروى‏عنه در متن( مقدمه، ص ۱۶).

مترجم در گفتار خويش، پس از بيان اين نكته كه روايات منقول از پيشوايان دينى روشنگر« جايگاه خرد در زندگى»،« كاربرد آن»،« نشانه‏هاى خردمند»،« اسباب بالندگى و پرورش خرد» و« راه‏هاى بازدارنده از سقوط در ورطه جهل و نادانى» است، خاطرنشان كرده كه وى براى ترجمه آيات از ترجمه استاد محمدمهدى فولادوند استفاده كرده است. همچنين سعى كرده كه در حد امكان از ترجمه ساختارى خارج نشود و از رسايى و روانى ترجمه نيز چيزى كم نگذارد( سخن مترجم، ص ۱۳ و ۱۴).

مؤلف در مقدمه خويش، خاطرنشان كرده است:سعى بر آن بوده كه روايات اين مجموعه، از كهن‏ترين مصدر نقل شود؛ از تكرار روايات، مگر در موارد« تفاوت كامل متن‏ها و تعدد مروى‏عنه»،« وجود نكته‏اى مهم در تفاوت واژه‏ها و الفاظ» و« كمتر بودن متن روايت از يك سطر و مربوط بودن آن به دو باب»، پرهيز شده است؛ در صورت نقل متن‏هايى از پيامبر و ديگر معصومان، اولى، در متن و دومى، در پاورقى قرار داده شده است؛ همچنین از طريق تاييد مضمون روايات هر باب با قرائن عقلى و نقلى، سعى شده نوعى وثوق به صدور آن مجموعه امكان‏پذير گردد( مقدمه، ص ۱۵ و ۱۶).

در قسمت« درآمد» نیز، ديدگاه اسلام در باره تعقل تبيين شده و چكيده آن، با اين عبارت بيان گرديده است:« تنها راه تكامل مادى و معنوى و سازندگى دنيا و آخرت و رسيدن به جامعه مطلوب و مقصد اعلاى انسانيت، درست فكر كردن است و همه گرفتارى‏هاى انسان نتيجه به كار نگرفتن انديشه و جهل است»( درآمد، ص ۱۸).

منبع :