شنبه 1396/5/28
کد : 60289

کتاب «ميدان‌هاي معنايي در کاربست قرآني» منتشر شد

مدير انتشارات دارالحديث از انتشار کتاب «ميدان‌هاي معنايي در کاربست قرآني» خبر داد.

حجت‌الاسلام محمدتقی سبحانی‌نیا امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به ویژگی‌هایکتاب «میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی» اظهار کرد: این اثر از دو بخش مباحث نظری و کاربردی تشکیل شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش مباحث نظری مبانی این رویکرد در مطالعات قرآنی، بیان قواعد و تکنیک‌های کاربردی روش معناشناسی و میدان‌های معنایی تبیین و توضیح داده شده و نمونه‌های برای بکارگیری مباحث در بخش کاربردی ارائه شده است.

مدیر انتشارات دارالحدیث شناخت روش‌های گوناگون متن‌پژوهی، بومی‌سازی و پیراستگی آنها از هرگونه مؤلفه‌های ناسازگار با مبانی اعتقادی و ضروری دین را رسالت‌های معرفتی دانش کلام ذکر کرد و افزود: بر همین اساس روش‌های جدید معناشناسی و کارکرد آنها در حوزه متون اسلامی در دستور کارگروه مبانی معرفتی دانش کلام قرار گرفت تا اثری در این بخش به رشته تحریر درآورند.

وی خاطرنشان کرد: کلیات و مفاهیم، اصول و مبانی معناشناسی میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی، میدان‌های معنایی، امکان‌سنجی و آسیب‌شناسی، تحلیل معنایی و فهم کتاب، الگوی تفکر قرآنی بر اساس معناشناسی همزمانی، درآمدی بر معناشناسی جهل در قرآن، مطالعات قرآنی ایزوتسو در جهان اسلام و معناشناسی حوزه معنایی تعلیم در قرآن از فصول اصلی این کتاب است.

سبحانی‌نیا عنوان کرد: ضرورت و جایگاه معناشناسی، جایگاه نظری معناشناسی، معناشناسی ارائه‌کننده مبانی فهم متن، معناشناسی و مطالعات دینی، جایگاه کاربردی معناشناسی، تعریف معناشناسی و گونه‌های معناشناسی از جمله عناوین مباحث زیر مجموعه فصول بخش‌های اصلی این کتاب است.

وی زبان دستگاه سامان‌مند، واقع‌نمایی بر پایه تدریج بر کشف، قرآن و پیروی از زبان قوم، جایگاه دانش‌ها و جهان‌بینی‌های دیگر و میزان دخالت فهم پیشنیان در مهندسی معکوس را از عناوین دیگر فصول این کتاب ذکر کرد.  

مدیر انتشارات دارالحدیث خاطرنشان کرد: معناشناسی زبانی یا زبان‌شناختی، معناشناسی ساختارگرا، معناشناسی میدانی، معناشناسی زایشی، معناشناسی نو ساختارگرا، معناشناسی شناختی، معناشناسی و هرمنوتیک، معناشناسی و کاربردشناسی، اصول و مبانی معناشناسی میدان‌های معنایی، سطوح مطالعه معناشناسی و دستگاه تصویری زبان از دیگر عناوین مباحث این کتاب است.

کتاب «میدان‌های معنایی در کاربست قرآنی» از سوی محمد رکعی و شعبان نصرتی از پژوهشگران پژوهشکده کلام اهل بیت(ع) تألیف شده که با قیمت ۱۴ هزار تومان و شمارگان ۵۰۰ عدد به همت انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

منبع :