عنوان کتاب : میدان های معنایی در کاربست قرآنی
پدیدآورنده : محمد رکعی
پدیدآورنده : شعبان نصرتی
صفحات : 294 صفحه
قطع : رقعی شومیز
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
محل نشر : قم
تعداد جلد : 1 جلدی
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

میدان های معنایی در کاربست قرآنی

معناشناسی میدان های معنایی بررسی معانی واژه ها در یک حوزه معنایی  است که در آن معنا با توجه به مجموعه ای از مفاهیم مرتبط سامان می یابد ؛  به گونه ای که متن در این روش یک دستگاه سامان مند در نظر گرفته می شود.  بدین ترتیب متن انعکاس دهنده ی  جهان‌بینی آفریننده آن خواهد بود.  واژه ها،  ساختار سیاق و ارتباط درون  متنی نشان دهنده ساختمان اندیشه و ارتباطات درونی آن است. اثر حاضر در دو بخش مباحث نظری و مباحث کاربردی تدوین گردیده تا نقایص موجود در نگاشته های ناظر به روش میدان های معنایی را رفع کند.  بخش مباحث نظری به تبیین و توضیح مبانی این رویکرد در مطالعات قرآنی و بیان قواعد و تکنیک‌های کاربردی روش معنا شناسی میدان‌های معنایی پرداخته است و در بخش کاربردی نمونه هایی در به کارگیری این روش ارائه شده اند.