عنوان کتاب : لانه ی خالی
پدیدآورنده : کلر ژوبرت
صفحات : 24
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث جستجو در Lib.ir

لانه ی خالی

نخستین کتاب از سری کتاب های کودکان با عنوان «داستان های رنگین کمان» کتاب «لانه ی خالی» است. امام علی(ع) فرمود:

«گاهی چیزی را از خدا می خواهی و به تو داده نمی شود؛ دیر یا زود، بهتر از آن به تو داده می شود». (ر.ک: کشف المحجه ص ۲۲۸)

نویسنده با الهام از حدیث بالا، در قالب قصه بیان کرده است که بچه‌سنجابی دعایش مستجاب نمی شده اما در عوض بهتر از آنچه می خواسته برایش پیش آمده است.

خانم کلر ژوبرت نویسنده مسلمان فرانسوی است که کتاب را به زبان فارسی نوشته و خود، تصویرگر آن بوده است. وی خطاب به پدر و مادرها می گوید:

«داستان تخیلی قالب بسیار مناسبی برای انتقال مفاهیم دینی و اخلاقی به کودکان است. زیرا می تواند موقعیتی را خلق کند که در آن، یک شخصیت کودکانه با تجربه ای مواجه شود که حاوی مفهوم دینی یا اخلاقی است.

در هر یک از پنج جلد کتاب «داستان های رنگین کمان»، حدیثی را انتخاب و سعی کردم مفهوم نهفته در آن را به صورت غیر مستقیم و ملموس، برای کودکان قابل درک نمایم».

دیگر عنوان های این مجموعه بدین قرار است:

اگر من جای تو بودم

به من چه

خداحافظ تا فردا

دوستان صبور