عنوان کتاب : روش شناسی تفسیر موضوعی قرآن
پدیدآورنده : کاظم قاضی زاده
صفحات : 168
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث جستجو در Lib.ir

روش شناسی تفسیر موضوعی قرآن

این اثر بر اساس سرفصل های مصوب رشته علوم قرآن و حدیث تألیف شده که مباحث آن بر دو محور استوار است: محور اول آن به مباحث تعریف تفسیر موضوعی و اقسام آن، تمایز تفسیر موضوعی از تفسیر ترتیبی، دلایل روایی این نوع از تفسیر و پاسخ به دیدگاه های مخالفان و گام های لازم در زمینه تفسیر موضوعی می پردازد.

محور دوم این اثر به تطبیق روش تفسیر موضوعی با برخی از مفاهیم و نظریه های قرآنی اختصاص پیدا کرده است.

کتاب در شانزده درس تنظیم شده است با این موضوعات:

تفسیر موضوعی، تقسیم بندی تفسیر موضوعی، تاریخچه تفسیر موضوعی سور قرآن در دوران جدید، اشکالات وارد بر تفسیر موضوعی و پاسخ آن، بررسی دلایل جواز تفسیر موضوعی، زمینه ها و علل بروز و تحول تفسیر موضوعی در دوران جدید، سنت های حاکم بر جوامع بشری از دیدگاه قرآن، همسران پیامبر در قرآن، اهل بیت(ع) در قرآن کریم و واژه صراط در قرآن کریم.

به بعضی از عنوان های فوق، چند درس اختصاص یافته است.