دوشنبه 1398/5/7
کد : 69035

کتاب «رجال کاربردی» منتشر شد

کتاب «رجال کاربردی با تکیه بر سندشناسی» نوشته مهدی غلامعلی به تازگی از سوی انتشارات دارالحدیث چاپ و منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالحدیث، این کتاب با هدف آموزش شیوه بررسی اسناد در قالب رجال کاربردی تدوین شده است.

درس نامه رجال کاربردی، از پنج بخش و شانزده درس تشکیل شده است.

پنج عنوان عبارت است از کلیات و مفاهیم، اتصال سند، هویت شناسی راویان، بازشناسی احوال راویان و اعتبار سنجی اسناد.

شناسایی افرادی که گفتار و رفتار معصومان (ع) را گزارش کردهخ اند و شناخت چگونگی ارتباط انان با یکدیگر به عهده دانش رجال اتست.

این کتاب با استفاده از فنون مختلف این دانش به ویژه سندشناسی و علم طبقات، روش های کاربردی متنوعی را برای شناسایی این افراد و اعتبار سنجی سند شکل گرفته از آنان ارایه داده است.

تطبیق این روش ها بر اسناد پر تکرار کتاب شریف کافی، دیگر ویژگی این کتاب است که به دانشجویان کمک می کند تا بتوانند اسناد صدها حدیث را اعتبارسنجی کنند.

گفتنی است، چاپ اول کتاب «رجال کاربردی با تکیه بر سندشناسی» نوشته مهدی غلامعلی استادیار دانشگاه قرآن و حدیث،به زبان فارسی جلد نرم در ۲۳۱ صفحه و بهای ۳۲ هزار تومان از سوی انتشارات دارالحدیث منتشر شد.