یکشنبه 1398/6/17
کد : 69104

انتشار دو کتاب کلامی جدید از سوی انتشارات دارالحدیث

کتاب «جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت(میانه مدرسه کوفه و بغداد)» نوشته سید اکبر موسوی تنیانی و کتاب «آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین» نوشته سید حسن طالقانی، تهیه شده در پژوهشکده کلام اهل بیت(ع)، از سوی انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد.

به گزارش پایگا اطلاع رسانی دارالحدیث، دو کتاب در حوزه کلام اهل بیت علیهم السلام از سوی پژوهشکده کلام اهل بیت علیهم السلام، پژوهشگاه قرآن و حدیث، به تازگی تهیه و به علاقه مندان این موضوعات اهدا شده است: «آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین» و کتاب «جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت»

کتاب «آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین» در چهار فصل سامان یافته است.
فصل اول: مسئله فاعلیت، ریشه ها و رویارویی ها، فصل دوم : ظهور نظریه أمر بین أمرین، فصل سوم : نظریه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه، فصل چهارم: أمر بین أمرین در مقایسه با نظریه های رقیب.
در بخشی از کتاب می خوانید: تبیین صحیح از فاعلیت انسان و ارتباط آن با فاعلیت خداوند از دغدغه های دیرین الهی دانان بوده و یکی از بزرگترین نزاع عای کلامی میان فرق اسلامی نیز پیرامون این مساله شکل گرفته است.
در این اثر تلاش شده است با بازخوانی آموزه «آموزه أمر بین أمرین» در اندیشه امامیه نخستین و مقاسیه دیدگاه ایشان با بزرگترین دیدگاه های رقیب در آن عصر ، یعنی اصحاب حدیث و معتزله، امتیازات این نظریه در پاسخگویی به مشکل جبر و اختیار و زوایای مخفی تقریر اندیشمندان متقدم امامیه آشکار شود.

 

              

 


 کتاب «آموزه أمر بین أمرین در اندیشه امامیه نخستین» نوشته سید حسن طالقانی، در ۲۲۹ صفحه، جلد نرم و بهای ۲۸ هزار تومان، تابستان ۱۳۹۸ توسط انتشارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد.

در بخشی از کتاب «جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت»، آمده است:
یکی از مهم ترین دوران های تاریخ تفکر امامیه بازه زمانی میانه مدرسه فکری فکری کوفه و مدرسه فکری بغداد است.
پس از آنکه مدرسه فکری کوفه بر اثر فشارهای سیاسی و نیز برخی عوامل درونی ، به افول گرایید.
میراث فکری آن مدرسه به مراکز امامی نشینی چون بغداد، بصره، خراسان و ماورء النهرانتقال یافت.
از این رو جریان های فکری موجود در کوفه نیز با فراز و نشیب های در آن نواحی ادامه حیات دادند.
در کنار این جریان های اصیل کوفی، از اواسط سده سوم هجری جریان های جدیدی نیز در امامیه پدیدار شدند.
این جریان های نوظهور با بهره گیری از میراث کلامی پیشین و نیز تعامل با سایر گروه های فکری به ارائه نظام های جدید کلامی پرداختند.
این کتاب مشتمل بر سه فصل است: فصل اول، جریان شناسی فکری امامیه در بغداد، فصل دوم، جریان شناسی فکری امامیه در بصره، فصل سوم، جریان شناسی فکری امامیه در خراسان و ماورء النهر.
چاپ اول کتاب «جریان شناسی فکری امامیه در دوران فترت(میانه مدرسه کوفه و بغداد)» نوشته سید اکبر موسوی تنیانی، ۴۷۷ صفحه و بهای ۵۸ هزار تومان تابستان ۹۸ از سوی انتشارات مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث چاپ و منتشر شد.