یکشنبه 1398/9/3
کد : 69240

کتاب «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» منتشر شد

کتاب «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» نوشته ابراهیم شفیعی سروستانی از سوی انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالحدیث، نویسنده در گزیده کتاب آورده است: این کتاب ، متن آموزشی درس«کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» است که در برنامه درسی تجمیع و بازنگری شده دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث به عنوان یکی از دروس پایه در دو واحد درسی پیش بینی شده است.

نویسنده ابراز امیدواری کرده این کتاب راهگشای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث برای ورود همراه با شناخت کامل به حوزه فقه و حقوق اسلامی و مطالعه و بررسی متون قرآنی و روایی مرتبط با این حوزه باشد.

این کتاب در قالب مجموعه متون درسی متنا گرداوری شده و در دو فصل ارائه شده است: کلیات و مبانی فقه، کلیات و مبانی حقوق اسلامی.

چاپ اول کتاب «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» نوشته ابراهیم شفیعی سروستانی در ۱۴۴ صفحه جلد نرم و بهای ۱۸ هزار تومان از سوی انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دارالحدیث، نویسنده در گزیده کتاب آورده است: این کتاب ، متن آموزشی درس«کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» است که در برنامه درسی تجمیع و بازنگری شده دوره کارشناسی رشته علوم قرآن و حدیث به عنوان یکی از دروس پایه در دو واحد درسی پیش بینی شده است.

نویسنده ابراز امیدواری کرده این کتاب راهگشای دانشجویان رشته علوم قرآن و حدیث برای ورود همراه با شناخت کامل به حوزه فقه و حقوق اسلامی و مطالعه و بررسی متون قرآنی و روایی مرتبط با این حوزه باشد.

این کتاب در قالب مجموعه متون درسی متنا گرداوری شده و در دو فصل ارائه شده است: کلیات و مبانی فقه، کلیات و مبانی حقوق اسلامی.

چاپ اول کتاب «کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی» نوشته ابراهیم شفیعی سروستانی در ۱۴۴ صفحه جلد نرم و بهای ۱۸ هزار تومان از سوی انتشارات دارالحدیث منتشر شد.

منبع : پایگاه دارالحدیث

منبع :