تاریخ کلام

کتاب تاریخ کلام براساس ادوار تاریخی علم کلام به معرفی مهم ترین مکاتب کلامی اهل سنت و مدارس کلامی شیعه ...

واقعه عاشورا در منابع کهن

در کتاب حاضر، متن گزارش های منابع ششگانه ی یاد شده از وقایع کربلا، همراه با ترجمه، به صورت کتاب ...

دانش نامه امام حسین علیه السلام برپایه قرآن،حدیث وتاریخ

دانشنامه امام حسین علیه السلام در شانزده مجلد به بررسی زندگی و شخصیت این امام همام می پردازد و نگاهی ...