حکمت نامه امام حسین علیه السلام

حكمت نامه امام حسين عليه السلام ، كوششى است نو در جهت جمع آورى سخنان حكيمانه اين امام بزرگوار ، ...

تا عاشورا

نویسنده برآن شده است با نظمی تازه و ظاهری نو، نقل های برگزیده و معتبرتر از ذکر مصایب کاروان حسینی ...

واقعه عاشورا در منابع کهن منتشر شد

در کتاب حاضر، متن گزارش های منابع ششگانه ی یاد شده از وقایع کربلا، همراه با ترجمه، به صورت کتاب ...

واقعه عاشورا در منابع کهن

در کتاب حاضر، متن گزارش های منابع ششگانه ی یاد شده از وقایع کربلا، همراه با ترجمه، به صورت کتاب ...

روز عاشورا (گزارش مستند و تاریخی از حوادث روز عاشورا)

این نوشته، بازتابی از تابش پرفروغ عاشوراست.