عرفان و دعا در نهج البلاغه

درسنامه ای در بیان سخنان عرشی امام علی(ع) برای مقطع کارشناسی ارشد