عنوان کتاب : منتخب میزان الحکمه(با ترجمه فارسی)
جلد : 1
نوبت چاپ : یازدهم
تاریخ انتشار : 1392
ناشر : سازمان چاپ و نشر دار الحدیث جستجو در Lib.ir

منتخب میزان الحکمه(با ترجمه فارسی)

تعداد ۶۸۵۲ حدیث منتخب از مجموع ۲۳۰۳۰ روایت موجود در اصل میزان الحکمه به همرته ترجمه فارسی