عنوان کتاب : دانشنامه امام حسین علیه السلام - پیوستها و فهرستها
قطع : وزیری
جلد : 2
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1393
ناشر : سازمان چاپ و نشر دار الحدیث جستجو در Lib.ir

دانشنامه امام حسین علیه السلام - پیوستها و فهرستها

دو مجلد جدید اضافه شده به دانشنامه امام حسین علیه السلام ، شامل شش فصل بوده که در آن اصلی ترین متون تاریخی و روایی مربوط به واقعه عاشوراء و مقتل سیدالشهداء که گزارشی پیوسته و کامل از آن واقعه ارائه کرده اند ، آمده است. در نهایت هم فصل هفتم به نقش زنان در واقعه عاشوراء پرداخته است.

فهرست فصول :

فصل یکم: مقتل سید الشهداء علیه السلام به روایت طبری (م ۳۱۰ ق) در کتاب «تاریخ الطبری»

فصل دوم: مقتل سید الشهداء علیه السلام به روایت شیخ مفید (م ۴۱۳ ق) در کتاب «الارشاد»

فصل سوم: مقتل سید الشهداء علیه السلام به روایت احمد بن اعثم کوفی (م ۳۱۴ ق) در کتاب «الفتوح»

فصل چهارم: مقتل سید الشهداء علیه السلام به روایت سید بن طاووس (م ۶۶۴ ق) در کتاب «الملهوف»

فصل پنجم : مقتل سید الشهداء علیه السلام به روایت شیخ صدوق (م ۳۸۱ ق) در کتاب«الامالی»

فصل ششم: مقتل سید الشهداء علیه السلام به روایت ابوالفرج اصفهانی (م ۳۵۶ ق) در کتاب «مقاتل الطالبین»

فصل هفتم: نقش زنان در واقعه عاشوراء