عنوان کتاب : فرهنگ نامه امنیت ملی (فارسی)
قطع : پالتویی
جلد : 1
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1389
ناشر : سازمان چاپ و نشر دار الحدیث جستجو در Lib.ir

فرهنگ نامه امنیت ملی (فارسی)

پيشگفتار

فرهنگ ‏نامه، كتابى است كه در آن، دانش، فرهنگ‏[۱] و حكمت باشد و فرهنگ ‏نامه امنیت ملی‏، قطره ‏اى از درياى بيكران علوم و معارف ناب اسلامى و مَدخَلى‏[۲] ديگر از دانش‏نامه قرآن و حديث‏ است كه به صورت مستقل، منتشر مى‏شود. در اين دانش‏نامه، واژه‏ ها و اصطلاحاتى كه در قرآن و احاديث، كاربرد فرهنگى گسترده ‏اى دارند، به ترتيب الفبايى، با نظمى نوين و با ذكر نمونه كاربردها (شواهد)، معناشناسى و تحليل و تبيين مى‏گردند. در لابه ‏لاى اين دانش‏نامه، برخى مَدخل‏ها، از كاربرد فرهنگى ويژه و بَسامد استفاده بالايى برخوردارند. بدين معنا كه‏ عموم مسلمانان و يا گروه ‏هاى خاصّى از آنان، به صورت شبانه ‏روزى و گسترده، با آنها، سر و كار دارند. از اين رو، به منظور تصحيح و تقويت فرهنگ عمومىِ جوامع اسلامى، ضرورى است معارف مربوط به اين گونه واژه ‏ها و اصطلاحات، به صورت «كتابِ همراه» و «كتاب راه‏نما»، در اختيار همگان قرار گيرد.

با اين نگاه، مَدخَل‏ هايى از اين دست- كه گفتيم-، به صورت كتاب‏هايى مستقل و در اندازه‏ هايى كه حمل و مطالعه آن آسان باشد، در اختيار علاقه ‏مندان قرار مى‏ گيرند.

گفتنى است كه در اين سلسله آثار، براى آنچه مربوط به رفتار يا احوال خاص است (مانند: ادب، اذان، شادى و آرزو)، نام «فرهنگ ‏نامه» و براى آنچه مربوط به گروه‏هاى اجتماعى (مانند:كارگران، بسيجيان، جوانان و كودكان) مى ‏شود و يا آموزه‏ هاى حكيمانه پيشوايان بزرگ اسلام يا حكماى بزرگ الهى (چون لقمان حكيم) را ارائه مى‏ نمايد، نام «حكمت‏ نامه» را برگزيديم.

فرهنگ نامه امنيت ملّى، پنجمين كتاب‏[۳] از مجموعه فرهنگ‏ نامه‏ هايى است كه با هدف تصحيح و تقويت‏ فرهنگ ارزش‏هاى رفتارى، در دست تدوين است.

اين فرهنگ‏ نامه، براى نخستين بار، رهنمودهاى قرآن و احاديثِ اسلامى را در زمينه‏ هاى جايگاه امنيت ملى، سرزمين نمونه در امنيّت، مسؤوليت حكومت اسلامى در تأمين امنيت اجتماعى، امنيت موعود در جهان اسلام، خطرناكترين تهديدهاى امنيتى و سياست‏هاى امنيتى امام على عليه السلام را با نظمين نوين در سه فصل ارايه مى‏نمايد.

شايان ذكر است كه متن آيات و روايات اين مجموعه با همكارى محققان «پژوهشكده علوم و معارف حديث» گردآورى شده، از ايشان و ساير همكارانى كه در ساماندهى نهايى اين اثر سهيم هستند، و نيز مترجم گرانقدر آن، فاضل ارجمند، آقاى حميدرضا شيخى كه با ترجمه روان و زيباى خود، فهم اين فرهنگ ‏نامه را براى پارسى زبانان ميسّر ساخت، صميمانه سپاس گزارم و از خداوند منّان، براى آنان پاداشى در فراوان و در خور فضل و كرامتش، مسئلت دارم.

ربّنا تقبّل منا إنّك أنت السميع العليم‏

محمدى رى‏ شهرى‏

نهم ديماه ۱۳۸۸

سيزدم صفر ۱۴۳۱

 


[۱] ( ۱). فرهنگ: علم؛ دانش؛ ادب؛ تربيت؛ پديده كلّى پيچيده‏اى از آداب، رسوم، انديشه، هنر و شيوه زندگى كه در طىّ تجربه تاريخى اقوام، شكل مى‏گيرد و قابل انتقال به نسل‏هاى بعدى است( ر. ك: لغت‏نامه دهخدا، فرهنگ معين و فرهنگ بزرگ سخن).

[۲] ( ۲). در دانش‏نامه‏ها، به هر واژه اصلى كه توضيحى( مقاله‏اى) در ذيل خود دارد،« سَرواژه» يا« مَدخَل» مى‏گويند. به مجموع سرواژه و توضيح، بر روى هم، نيز« مدخل» گفته مى‏شود( ر. ك: فرهنگ بزرگ سخن).

[۳] ( ۱). تاكنون فرهنگ‏نامه‏هاى ادب، اذان، آرزو، و بصيرت، منتشر و در اختيار علاقه‏مندان‏قرار گرفته است.