عنوان کتاب : سند شناسی
پدیدآورنده : مهدی غلامعلی
صفحات : 335 صفحه
قطع : وزیری
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1395
محل نشر : قم
تعداد جلد : 1 جلدی
ناشر : انتشارات دارالحدیث جستجو در Lib.ir

سند شناسی

«سند شناسی» آمیخته ای از آموزه های دو دانش «رجال» و «مصطلحات» است.
برای بررسی اسناد روایات ، لازم است ابتدا راویان سند را شناسایی و آسیب های سند را برطرف کرد و سپس به بازسازی اسناد پرداخت.
در این میان ، ترابط راویان نیز لازم است تا اتصال سند را برنماید ؛ این همه بدون توثیق و تضعیف راویان ، نمیتواند زنجیره کاملی از بررسی سندی را آشکار کند.

این کتاب با هدف آموزش بررسی اسناد تدوین گردیده و نزدیک به ده سال  در رشته علوم حدیث دانشگاه قرآن و حدیث و برخی مراکز حوزوی قم تدریس شده است ... این کتاب مانند بیشتر کتاب های رجالی تنها به بیان تئوری و نظریه ها نپرداخته است بلکه شیوه کاربردی بررسی اسناد را با مثال های گوناگون آموخته است.