تاريخ انتشار: پنج شنبه 1396/7/13
کد خبر: 60876
کتابهای منتشره مؤسسه  علمی فرهنگی دارالحدیث درباره امام حسین علیه السلام

کتابهای منتشره مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث درباره امام حسین علیه السلام

کتابهای منتشره مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث درباره امام حسین علیه السلام

دانشنامه امام حسين عليه السلام بر پايه قرآن، حديث و تاریخ

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

مترجم : عبدالهادی مسعودی

تعداد جلد : ۱۴

حکمت نامه امام حسين عليه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

تعداد جلد : ۲

شهادت نامه امام حسین علیه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

گزینش : مرتضی خوش نصیب

تعداد جلد : ۲

جواهر الحکمة للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

المساعدون : السيد روح الله الطبائي؛ السيد محمود الطباطبائي نجاد

گزیده شهادت نامه امام حسین علیه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

گزینش : مرتضی خوش نصیب

گزیده دانش نامه امام حسین علیه السلام

تاليف : محمدی ری شهری

با همکاری : سید محمود طباطبایی نژاد؛ سید روح الله سید طبائی

تلخیص : مرتضی خوش نصیب

اطلس غدیر و عاشورا

پژوهشکده علوم و معارف حدیث

تعداد جلد : ۱

فرهنگ نامه مرثيه سرايی و عزاداری حضرت سيدالشهداء (ع)

تالیف: محمدی ری شهری

تعداد جلد: ۱

 

واقعه عاشورا در منابع کهن

پژوهشگاه قرآن و حدیث

تعداد جلد: ۱

مجموعه رستاخیز کربلا

معاونت فرهنگی-علمی دارالحدیث

تعداد جلد: ۷

 

منبع :