جدول سیر چاپ کتاب ها در تاریخ 1396/09/20

.
راهنمای جدول :
.
✔ : انجام شده
◀ : در این مرحله قرار دارد
✖ : تعلق نمیگیرد

نام كتاب

مراحل چاپ

چاپ

تهیه ماکت

ليتوگرافي

طرح جلد

چاپ جلد

چاپ متن

صحافی

توضیحات

مجله علوم حدیث ۸۴

 

-

-

 

مجله علوم حدیث ۸۳

 

-

-

 

بروشور پژوهشگاه

 

پلیت

 

عرفان ودعاء در نهج البلاغه

 

-

 

ادبیات فارسی

 

-

 

حکمت نامه رضوی جلد دوم

 

شناسنامه

 

حکمت نامه رضوی جلد سوم

 

شناسنامه

 

حکمت نامه رضوی جلد چهارم

 

شناسنامه

 

حکومت و مدیریت در نهج البلاغه

 

-

-

-

-

-

فایل و پرینت آماده نشده

بروشور کتب موسسه دارالحدیث

 

پلیت

عرضه به بازار

روایات زنان در کتب حدیث شیعه

 

پلیت

-

 

مقدمه علم حقوق

 

پلیت

-

 

علم کلام

 

پلیت

-

 

کتابشناخت حدیث

 

پلیت

عرضه به بازار

معنی گنجشک

 

پلیت

 

تاریخ حدیث

 

-

-

-

-

-

در مرحله تاییدماکت

اصول کافی ۴جلدی (فارسی -عربی)

 

-

-

-

-

-

-

در مرحله تایید کالک

دانش نامه امام مهدی (ع) ۱۰ جلدی ویرایش دوم

 

-

-

-

-

در مرحله فرم بندی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

بروزرسانی شده در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۰

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۲

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

آرشیو جدول سیر مراحل چاپ کتاب ها در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۶