عنوان کتاب : ادبیات فارسی
پدیدآورنده : مهدی محبتی
صفحات : 230
نوبت چاپ : اول
تاریخ انتشار : 1396
محل نشر : قم
ناشر : دارالحدیث جستجو در Lib.ir

ادبیات فارسی

هدف این کتاب اشنایی دلدادگان به معنا و معنویت فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است از طریق شناخت گام به گام زبان و ادبیات فارسی؛ چرا که اگر منابع گذشته را درست بشناسیم و نقد کنیم آینده ای بهتر پیش رو خواهیم داشت.

کتاب که به صورت درسنامه تنظیم شده برای رسیدن به هدف فوق در ۲۴ درس به نگارش در آمده است.

عنوان های دروس بدین قرار است:

ـ اهمیت و ضرورت فارسی عمومی

ـ آشنایی با شیوه تحلیل آثار ادبی

ـ آشنایی با شیوه تحلیل آثار ادبی

ـ موسیقی وآثار ادبی

ـ طلا در ترازو (نقد عملی و آموزشی یک متن منظوم)

ـ کهنه یا نو؛ چه نیازی به زبان و ادبیات فارسی؟

ـ نگارش و نشانه های آن (۲ درس)

ـ گزارش و نامه نویسی

ـ مقاله نویسی

ـ متون نظم و نثر فارسی (۱۴ درس)